Kapat

Cameron Cerrahi Atlası 2 Cilt

200,00 TL
 • Ürün Kodu103827
 • Stok Durumu1
son 1 takım kalmıştır.
  Sepete Ekle
 • Dünyaca ünlü cerrah Prof.Dr. L. CAMERON tarafından yazılmış cerrahinin temel kitaplarından biri olan "Atlas Of Surgery Vol 1-2" (GENEL CERRAHİ ATLASI Cilt 1-2) 2002 yılı baskı kitabını Türkçe'ye çevirerek bu önemli eseri Türk Tıbbına kazandırmaktan ve Türk hekimlerinin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz."CAMERON, ATLAS OF SURGERY Vol. 1-2" (GENEL CERRAHİ TEKNİK ATLASI Cilt 1-2) Bu kitap Dünyada, Cerrahi alanında Geniş yankılar uyandırmış, konusundaki açığı kapamış ve çok başarılı, faydalı bir eser olmuştur. Dünyada her cerrahın daima elinin altında bulunan ve ameliyatlardan önce sayfaları okunan, karıştırılan bu önemli kitap her cerrahi doktoruna çok yardımcı olmuştur.Bu önemli eser, gerçekçi standart cerrahi teknikleri içeren ve ameliyatların bütün aşamalarını eksiksiz olarak, renkli resim ve çizimlerle gösteren bu eseri ülkemizdeki cerrahlara Türkçeye çevirterek kazandırmayı düşündük. Çevresinde gururla görev aldığımız genel cerrahinin bu önemli kitabının Türkçe'ye kazandırılmasında bize yardımcı olan editörümüz Prof.Dr. Selçuk ÖZARMAGAN, Prof.Dr. Abdullah İĞCİ, Prof.Dr. Mahmut MÜSLÜMANOĞLU, Prof.Dr. Rıdvan SEVEN, Prof.Dr. Sabri ERGÜNEY, Prof.Dr. Yusuf ÇİÇEK, Uz.Dr. Sadık YILDIRIM, Uz.Dr. Oktar ASOĞLU, Dr. N.Umut BARBAROS'a ve kitabın çevirisinde emeği geçen tüm doktorlara bu noktada teşekkürü bir borç biliriz. Türkçe Telifinin firmamıza verilmesinde emeği geçen JOHN SCOTT & CO. INT. PUBLISHER'S AGENCY firmasından değerli dostum John T. SCOTT ve Jake SCOTT'a yardımlarından dolayı teşekkür ederim ayrıca bu kitabın baskıya hazırlık aşamasında emeği geçen ARDA GRAFİK LTD.ŞTİ sahiplerine ve tüm çalışanlarına, bu kitabın basımını titizlikle yapan MART MATBAACILIK SANATLARI. LTD.ŞTİ'nin tüm personeline teşekkürlerimizi sunarız. Elinizde bulunan Güncel Cerrahi Teknik Ameliyatlarının anlatıldığı bu kitap ile çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada bir adım daha atmış oluyoruz bu utkuya ancak bilgi ve bilime yatırım yaparak ulaşılabileceğinin bilincinde olarak bu eseri tüm Türk hekimlerine armağan ediyoruz.

   

  SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI

   

  Çevirenler: Prof. Dr. Sabri Ergüney Prof Dr. Yusuf Çiçek

  KOLESİSTEKTOMİ 2 KOLEDOK EKSPLORASYONU 10

  SFİNKTEROPLASTİ , TRANSAMPULLAR KOLEDOK EKSPLORASYONU DAHİL 18 YAN-YANA KOLEDOKODUODENOSTOMİ 28

  SİLASTİK TRANSHEPATİK BİLİER STENT KULLANIMI İLE SELİM SAFRA KANALI DARLIKLARININ REZEKSİYONU VE HEPATİKOJEJUNOSTOMİ 38

  SİLASTİK TRANSHEPATİK BİLİER STENT KULLANIMI VE BİLATERAL HEPATİKOJEJUNOSTOMİ İLE PROKSİMAL KOLANJİOKARSİNOMA REZEKSİYONU 58

   

  PROKSİMAL KOLANJİOKARSİNOMA: TRANSHEPATİK STENT KULLANIMI VE HEPATİKO JEJUNOSTOMİ İLE PALYASYON SAĞLANMASI 84

  HEPATİK KANAL BİFURKASYONU REZEKSİYONU, İNTRAHEPATİK SAFRA KANALLARI DİLATASYONU, VE SKLEROZAN KOLANJİT İÇİN TRANSHEPATİK BİLİER STENTLER İLE UZAMIŞ STENTLEME 94

  SKLEROZAN KOLANJİTE SEKONDER DİSTAL DARLIKLARDA HEPATİKOJEJUNOSTOMİ 108

  KOLEDOK KİSTİ REZEKSİYONU 116

  CAROLİ HASTALIĞINDA TRANSHEPATİK STENT KULLANIMI 128

  SAFRA KESESİ KARSİNOMASINDA KARACİĞERİN WEDGE REZEKSİYONU VE

  BÖLGESEL LENF NODU DİSSEKSİYONU 142
  KARACİĞER

  Çeviren: Doç. Dr. Alp Bozbora KARACİĞER ANATOMİSİ 152

  NONANATOMİC KARACİĞER REZEKSİYONLARI 156

   

  KARACİĞERİN SOL LOBUNUN LATERAL SEGMENTİNİN REZEKSİYONU KARACİĞER SOL LOBUNUN REZEKSİYONU 168

   

  KARACİĞER SAĞ LOBUNUN REZEKSİYONU 178

  KARACĞER SAĞ LOBU İLAVE OLARAK SOL LOBUN MEDİAL SEGMENTİNİN REZEKSİYONU 190

  HEPATİK ARTER İNFÜZYONU İÇİN İNFÜZYON POMPASI YERLEŞTİRİLMESİ 200

   

  KARACİĞER BASİT KİSTİ REZEKSİYONU 206

   

  KARACİĞERİN HİDATİK KİSTİ TEDAVİSİ 210

   

  KARACİĞER ABSESİ DRENAJI 224

   

  PORTASİSTEMİK ŞANTLAR

  Çevirenler: Prof. Dr: Selçuk Özarmağan Uz. Dr. Oktar Asoğlu

  İNTERPOZİSYON MEZOKANAL ŞANT 252

  DİSTAL SPLENORENAL ŞANT

  PORTAKAVAL ŞANT

  END TO SİDE 276 SİDE TO SİDE 282 İNTERPOZİSYON H GREFT 286

  DİREKT MEZOKAVAL ŞANT 288

  MEZOATRİAL ŞANT 298

  LEVEEN ŞANT 312
  PANKREAS

  Çeviren: Prof. Dı: Abdullah İğci

  UZUNLAMASINA PANKREATİKO JEJUNOSTOMİ; PUESTOW AMELİYATI 326

  UÇ UCA PANKREATİKOJEJUNOSTOMİ; DUVAL AMELİYATI 342

  KRONİK PANKREATİTDE DİSTAL PANKREATEKTOMİ 350

  KRONİK PANKREATİTDE YÜZDE DOKSANBEŞ DİSTAL PANKREATEKTOMİ 362

  PANKREAS DİVİSUM'DA AKSESUAR DUKTUS PAPİLLOTOMİSİ 366

  PANKREAS PSÖDOKİSTİNİN ROUX-EN-Y JEJUNAL LOOP İLE DRENAJI 370

  PANKREAS PSÖDOKİSTİNİN MİDEYE DRENAJI 380

  PANKREAS PSÖDOKİSTİNİN DUODENUMA DREANAJI 384

  PANKREATİCODUODENOKTOMİ (PİLOR KORUYAN WHİPPLE AMELİYATI) 386

  REZEKTE EDİLEMEYEN PERİAMPULLER TÜMÖRLERDE PALYATİF BYPASSLAR 414

  TÜMÖR İÇİN DİSTAL PANKREATEKTOMİ 428

  İNSULİNOMA İÇİN LAPAROTOMİ 436

  PANKREATİK ABSELERİN DRENAJI 442

  KOMBİNE PANKREATİK VE DUODENAL TRAVMALARDA DUODENUM DİVERTİKÜLİZASYONU VE PANKREAS DRENAJI 454

  KOMBİNE PANKREATİK VE DUODENAL TRAVMALARDA PİLORUN ÇIKARILMASI VE PANKREAS DRENAJI 462

  ÖZOFAGUS

  Çeviren: Uz. Dr. Sadık Yıldırım
  Antireflü genel bakış 2

  Nissen Fımdoplikasyon 4

  Belsey Mark IV Antireflü prosedürü 10

  Hill Antireflü prosedürü 18

  Özofagus darlığı ve kısalmış özofagus için Collis-Nissen tamiri 22

  Selim özofageal darlıkta kısa segment kolon interpozisyonu 28

  Paraözofageal herni tamiri 46 Özofajektomiyle Zenker divertikülü rezeksiyonu 50

  Özofajektomiyle Zenker divertikülü süspansiyonu 54

  Özofajektomi ve Belsey tamiriyle epinefrik özofageal divertikulum rezeksiyonu 56

  Akalazyada özofagomiyotomi ve Belsey tamiri 62

  Difüz spazmda uzun özofagomiyotomi ve Belsey tamiri 66 Özofageal leiyomiyom rezeksiyonu 72

  Abdominal ve torasik ayrı insizyonlarla özofagogastrektomi 76

  Sol torakoabdominal insizyonla özofagogastrektomi 90

  Özofagogastrostomiyle transhiatal künt özofajektomi 96

  Uzun segment kolon interpozisyonuyla transhiatal künt özofajektomi 114

  Laringofarenjektomiyi takiben faringogastrostomiyle transhiatal künt özofajektomi
  130
  Substernal kolon kullanarak özofageal bypass 138

  Özofageal rekonstrüksiyon için ters gastrik tüp 150

  Varis kanaması için özofageal transeksiyon 154

  Varis kanaması için özofageal devaskülarizasyon 158

  Boerhaave sendromunda özofageal tamir 160

  Boerhaave sendromunda özofageal eksklüzyon ve diversiyon 167

  Servikal özofageal perforasyon tamiri 170

  Torasik özofageal perforasyon tamiri 174

  MİDE

  Çeviren: Prof. Dr. Selçuk Özarmağarı Çeviren: Dr. N. Umut Barbaros

  Vagotomi 180

  Trunkal vagotomi 184

  Selektif vagotomi 188

  Parietal hücre vagotomisi 190

  Laparoskopik vagotomi 194

  Piloroplasti 198

  Heineke-Mikulicz piloroplasti 200

  Piloromiyotomi 202

  Finney piloroplasti 204

  Jaboulay piloroplasti 206

  Gastrojejunostomi 208

  Vagotomi+antrektomi 216

  Perfore duodenal ülser kapatılması 228

  Kanayan duodenal ülser üzerine kapatılması ile duodenotomi 230

  Duodenal darlık dilatasyonu 234

  Selim gastrik ülser kama rezeksiyonu 236

  Mallory-Weiss sendromu yırtığında kanama kontrolü 238

  Kanserde parsiyel gastrektomi 240

  Yüksek küçük kurvatur gastrojejunostomi 250

  Kanserde total gastrektomi 252

  Gastrik leiyomiyom rezeksiyonu 268

  Dev gastrik leiyomiyosarkom rezeksiyonu 270

  Bariatrik cerrahi 281

  Dikey şeritli gastroplasti282

  Roux-en-Y gastrojejunostomi ‘gastrik bypass operasyonu 286

  Operatif gastrostomi 292

  Perkütan endoskopik gastrostomi 298

  Gastrik cerrahiyi takip eden remedial operasyonlar 311

  Billroth II gastrojejunostominin Roux-en-Y gastrojejunostomiye çevrilmesi 312

  Alkalen reflü gastritinde Billroth II gastrojejunostomi afferent loop zımbalanması 320

  Billroth I gastroduodenostomiyi takip eden dampingte ters jejunal loop interpozişyonu 324

  Billroth II gastrojejunostomiyi takip eden dampingte ters jejunal loop interpozişyonu 328

  Postvagotomi diaresinde midjejunal loop ters çevrilmesi 332

  DUODENUM

  Çeviren: Prof. Dr. Abdullah İğci

  Vater ampullası villöz adenomu rezeksiyonu 336 Uç duodenal güdük fîstülü kapatılması 344

  Lateral duvar duodenal fistül kapatılması 352

  Duodenal divertikül tedavisi 362

  Duodenal duvar gastrinoma rezeksiyonu 372

  Alkelen reflü gastritinde suprapapiller Roux-en-Y duodenojejunostomi (Duodenal switch) 380

  Duodenojejunostomiyle birlikte doudenumun üçüncü ve dördüncü kıta rezeksiyonu 388

  Superior mezenterik arter sendromunda duodenojejunostomi 398 Annuler pankreasın cerrahi tedavisi 402

  DALAK

  Çeviren: Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu
  Splenektomi 410

  Masif dalak büyümesinde splenektomi 416

  Dalak travmasında splenorafi ile tedavi 422

  Dalak travmasında parsiyel splenik rezeksiyon ile tedavi Dalak travmasında mesh splenorafi ile tedavi 434

  Splenik abse drenajı 440

  LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ

  Çeviren: Prof. Dr. Rıdvan Seven Laparaskopik Kolesistektomi 445

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır