Kapat

Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap

342,00 TL
 • Ürün Kodu100527
 • Stok Durumu997
  Sepete Ekle
 • KISIM I. GÖĞÜS CERRAHİSİNE GİRİŞ
  Yardımcı Editör: Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

  1. Türkiye’de ve Dünya’da Göğüs Cerrahisi . 1
  Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya
  2. Göğüs Cerrahisinde Tıbbi ve Hukuki Sorumluluklar . 9
  Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Yard. Doç. Dr. Abdurrahim Türkoğlu
  3. Göğüs Cerrahisinde Deneysel Çalışmalar . 15
  Doç. Dr. Erhan Ayan, Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel
  4. Temel Biyoistatistik . 23
  Prof. Dr. Nural Bekiroğlu
  5. Bilimsel Makale Yazımı . 37
  Prof. Dr. Kansu Büyükafşar
  6. Cerrahi Anatomi . 47
  Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı
  7. Solunum Sisteminin Fizyolojisi . 71
  Doç. Dr. Teyfik Turgut, Yard. Doç. Dr. Erdal İn
  8. Göğüs Cerrahisinde Görüntüleme Yöntemleri . 81
  Doç. Dr. Nuri Çagatay Çimşit
  9. Göğüs Cerrahisinde Nükleer Tıp . 89
  a. Konvansiyonel Nükleer Tıp Teknikleri
  Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Zehra Pınar Koç
  b. PET
  Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Sevim Süreyya Çerçi
  10. Göğüs Cerrahisinde İnvaziv Tanı Yöntemleri . 115
  Doç. Dr. M. Muharrem Erol, Doç. Dr. Hüseyin Melek
  11. Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme . 123
  Doç. Dr. Emin Maden
  12. Göğüs Cerrahisinde Anestezi . 133
  Doç. Dr. Zerrin Sungur Ülke
  13. Torasik İnsizyonlar . 143
  Op. Dr. R. Serdar Evman
  14. Akciğer Rezeksiyonları . 153
  Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Op. Dr. Muharrem Çakmak
  15. Minimal İnvaziv Cerrahi . 161
  a. Video-torakoskopik Cerrahi
  Prof. Dr. Alper Toker
  b. Robotik Cerrahi
  Op. Dr. Yusuf Bayrak, Prof. Dr. Şükrü Dilege
  16. Perioperatif Bakım . 175
  a. Postoperatif Bakımın Temel prensipleri
  Doç. Dr. Evren Şentürk
  b. Ağrı Tedavisi
  Prof. Dr. Ayşen Yücel
  c. Göğüs Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon
  Prof. Dr. Gülseren Akyüz, Dr. Alp Eren Çelenlioğlu
  17. Postoperatif Komplikasyonlar . 203
  a. Erken
  Op. Dr. Yücel Akkaş, Doç. Dr. Ülkü Yazıcı
  b. Geç
  Doç. Dr. Ertan Aydın


  KISIM II. AKCİĞERİN BENİGN HASTALIKLARI
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Akif Turna

  18. Masif Hemoptizi . .217
  Prof. Dr. Akif Turna
  19. Soliter Pulmoner Nodül veBuzlu Cam Dansitesi . 235
  Doç. Dr. Burçin Çelik
  20. Akciğerin Doğumsal Anomalileri . 251
  Doç. Dr. Adnan Narcı, Doç. Dr. Okan Solak
  21. Bronşektazi . .265
  Doç. Dr. Hakkı Ulutaş
  22. Bakteri Enfeksiyonları ve Akciğer Apsesi . .273
  Doç. Dr. Bülent Koçer
  23. Akciğer Tüberkülozunda Cerrahi . 283
  Doç. Dr. Mertol Gökçe
  24. Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı . .291
  Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı
  25. Akciğer Hacim Küçültücü Cerrahi ve Endobronşiyal Valf Uygulaması . 301
  Doç. Dr. Korkut Bostancı
  26. Büllöz Hastalıkta Cerrahi . .313
  Doç. Dr. Volkan Baysungur
  27. Akciğer Transplantasyonu . 327
  Prof. Dr. İlhan İnci
  28. Tromboendarterektomi . .343
  Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli
  29. Benign Akciğer Tümörleri . 359
  Doç. Dr. Rasih Yazkan
  30. Bronşiyal Gland Tümörleri . 369
  Op. Dr. Ezel Erşen

  KISIM III. AKCİĞERİN MALİGN HASTALIKLARI
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Nezih Özdemir

  31. Akciğer Kanserinin Moleküler Biyolojisi . 379
  Yard. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay
  32. Akciğer Kanserinin Patolojisi . 389
  Prof. Dr. E. Handan Zeren, Prof. Dr. Derya Gümürdülü
  33. Akciğer Kanserinde Tarama . 399
  Prof. Dr. Erkan Yılmaz
  34. Akciğer Kanserinde Tanı . 407
  Op. Dr. R. Serdar Evman
  35. Akciğer Kanserinin Evrelemesi ve Metastaz Yolları . 411
  Prof. Dr. Turgut Işıtmangil
  36. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi . .427
  Prof. Dr. Hakan Kutlay
  37. Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi . .433
  a. Radyoterapinin Yeri
  Doç. Dr. Uğur Selek, Uzm. Dr. Yasemin Bölükbaşı
  b. Kemoterapinin Yeri
  Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
  38. Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi . .447
  Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Doç. Dr. Burçak Karaca
  39. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri . 453
  Prof. Dr. Rıza Çetingöz, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk
  40. Akciğer Metastazlarında Cerrahi Rezeksiyon . 465
  Yard. Doç. Dr. Volkan Karaçam
  41. Superor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi . 473
  Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli
  42. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonları . 481
  Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
  43. Mediyasten Lenf Nodu Diseksiyonu . .489
  Prof. Dr. Nezih Özdemir, Op. Dr. Hasan Ersöz

  KISIM IV. PLEVRA
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tahir Şevval Eren

  44. Kapalı Göğüs Drenajı . 493
  Doç. Dr. Figen Türk, Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş
  45. Açık Drenaj . 501
  Yard. Doç. Dr. İsa Döngel
  46. Torakoplasti . 507
  Op. Dr. Selim Şakir Erkmen Gülhan, Op. Dr. Güven Çetin
  47. Fibrotoraks ve Dekortikasyon . 511
  Op. Dr. Halil Tözüm, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren
  48. Difüz Malign Mezotelyoma . .517
  a. Klinik özellikler ve palyatif tedavi
  Op. Dr. Seray Hazer Kalaycıoğlu, Doç. Dr. Göktürk Fındık
  b. Radikal tedavi yöntemleri ve ekstraplevral pnömonektomi
  Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı
  49. Plevral Efüzyonlar ve Tedavisi ve Plevra Tüberkülozu . 529
  Prof. Dr. Ali Özdülger, Prof. Dr. Bahar Ulubaş
  50. Ampiyemde cerrahi . 541
  Doç. Dr. Celal Tekinbaş, Doç. Dr. Sami Karapolat
  51. Bronkoplevral Fistül . .547
  Yard. Doç. Dr. Fatih Meteroğlu, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren
  52. Pnömotoraks ve Pnömomediasten . 555
  Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafaoğlu
  53. Duktus Torasikus ve Şilotoraks . .563
  Doç. Dr. Erhan Ayan

  KISIM V. GÖĞÜS DUVARI VE STERNUM
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tamer Altınok

  54. Göğüs Duvarı Kitleleri ve Cerrahi Tedavisi . .569
  Doç. Dr. Korkut Bostancı
  55. Meme Hastalıkları ve Cerrahisi . 581
  Dr. Hüseyin Kadıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Prof. Dr. Ömer Soysal
  56. Göğüs Duvarının Rekonstrüksiyonu . 589
  Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli
  57. Göğüs Duvarının Radyonekrozu ve Enfeksiyonu . 607
  Op. Dr. Mustafa Gültekin, Prof. Dr. Tamer Altınok
  58. Sternal Dehisens ve Tedavisi . 617
  Op. Dr. Serdar Evman, Prof. Dr. Mustafa Yüksel
  59. Göğüs Duvar Deformiteleri ve Cerrahi Tedavisi . 625
  a. Açık Cerrahi
  Prof. Dr. Şinasi Yavuzer
  b. Minimal İnvaziv Cerrahi
  Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Yard. Doç. Dr. Murat Öncel, Prof. Dr. Güven Sadi Sunam
  c. Nadir Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi
  Op. Dr. Adamu Issaka, Prof. Dr. Mustafa Yüksel
  60. Hiperhidrozis . 645
  a. Hiperhidrozis
  Yard. Doç. Dr. Burhan Apilioğulları
  b. Buerger ve Raynaud Hastalığında Torakoskopik Sempatektominin Yeri
  Op. Dr. Uğur Temel
  61. Torasik Outlet Sendromu . .659
  Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafoğlu, Prof. Dr. Yener Yörük
  62. Rekürren Torasik Outlet Sendromunda Reoperasyon . 667
  Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, Doç. Dr. M. Muharrem Erol

  KISIM VI. DİAFRAGMA
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Şerife Tuba Liman
  63. Diyafragmada Cerrahi Teknikler . 671
  Doç. Dr. Ali Kılıçgün, Doç. Dr. Sami Karapolat
  64. Diafragmanın Konjenital Hernileri . 677
  Op. Dr. Aykut Eliçora, Prof. Dr. Şerife Tuba Liman
  65. Diyafragma Plikasyonu Teknikleri . .683
  Doç. Dr. Mertol Gökçe
  66. Diyafragma Elevasyonu ve Evantrasyonu . .687
  Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik
  67. Frenik Sinir Cerrahisi ve Diapragma Pacing . .693
  Prof. Dr. Aydın Şanlı

  KISIM VII. MEDİYASTEN
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı
  68. Akut Nekrotizan Mediyastinit . 697
  Doç. Dr. Maruf Şanlı
  69. Kronik Mediyastinit . .705
  Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş, Prof. Dr. Gökhan Yuncu
  70. Perikard Hastalıklarında Cerrahi . 707
  Prof. Dr. Ahmet Feridun Işık
  71. Myastenia Gravis Cerrahisi . .713
  Prof. Dr. Alper Toker
  72. Mediyasten Kist ve Duplikasyonları . .721
  Op. Dr. Ahmet Gökhan Gündoğdu, Op. Dr. Gültekin Gülbahar, Doç. Dr. Bülent Koçer
  73. Timik Tümörler . 731
  Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı
  74. Mediyasten Germ Hücreli Tümörleri . 739
  Op. Dr. Banu Aktin Yoldaş
  75. Mediyasten Lenfomaları . 745
  Doç. Dr. Timuçin Alar
  76. Mediyastenin Nörojenik Tümörleri . 747
  Prof. Dr. Serdar Şen
  77. Mediyastinal Tiroid, Paratiroid ve Tümörleri . .753
  Yard. Doç. Dr. Mehmet Sadık Yaldız
  78. Superior Vena Kava Obstrüksiyonu . 763
  Op. Dr. Ayşegül Ergönül

  KISIM VIII. TRAVMA
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Refik Ülkü
  79. Travmada Erken Dönem Tedavisi . 773
  Prof. Dr. Serdar Onat
  80. Larinks Travmaları . 781
  Prof. Dr. İsmail Topçu
  81. Trakeobronşiyal Travma . 791
  Prof. Dr. Refik Ülkü
  82. Özofagus Travmaları . 799
  Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
  83. Künt Göğüs Travmaları . .815
  Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu
  84. Penetran Toraks Travmaları . 837
  Uzm. Dr. Sezai Çubuk, Doç. Dr. Orhan Yücel
  85. Kalp ve Büyük Damarların Yaralanmaları . 845
  Prof. Dr. Rıza Doğan, Dr. Şafak Alpat
  86. Travmada Geç Sekel . .867
  Doç. Dr. Hakkı Ulutaş, Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik, Prof. Dr. Akın Kuzucu

  KISIM IX. ÖZOFAGUS
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel
  87. Özofagusun Gelişimi, Anatomi ve Fizyolojisi . .873
  Doç. Dr. Volkan Baysungur
  88. Özofagus Hastalıklarında Fizyolojik Tanı Yöntemleri . 883
  Doç. Dr. Adnan Giral
  89. Özofagus Hastalıklarında Radyolojik Tanı Yöntemleri . 887
  Prof. Dr. Davut Tüney, Doç. Dr. Çagatay Çimşit, Yard. Doç. Dr. Rabia Ergelen
  90. Konjenital Özofagus Anomalileri . 895
  Prof. Dr. Alpay Sarper
  91. Vasküler Trakeoözofageal Kompresyon . 903
  Doç. Dr. Volkan Baysungur
  92. Gastroözofageal Refl ü Hastalığı ve Cerrahisi . 909
  Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin
  93. Hiyatus Hernileri . 917
  Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel
  94. Fundoplikasyon ve Onarım Yöntemleri (Belsey ve Hill) . .923
  Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
  95. Reflü Cerrahisinin Komplikasyonları . 927
  Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin
  96. Barret Özofagusu . 929
  Doç. Dr. Adnan Giral
  97. Benign Özofagus Tümörleri . 933
  Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya
  98. Özofagus Kanserinde Tanı ve Evreleme . 941
  Yard. Doç. Dr. Bayram Metin, Prof. Dr. Olgun Kadir Arıbaş
  99. Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi . 949
  Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
  100. Özofagus Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu . 965
  Prof. Dr. Atilla Eroğlu
  101. Özofagus Cerrahisinin Komplikasyonları . 975
  Doç. Dr. Atilla Türkyılmaz
  102. Özofagus Kanserinde Palyatif Cerrahi . 981
  Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
  103. Özofagus Kanserinde Radyoterapi ve Kemoterapi . .991
  Yard. Doç. Dr. Ajlan Atasoy, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk
  104. Özofagus Yabancı Cisimleri . 997
  Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu
  105. Özofagus Koroziv Yanıkları . 1001
  Yard. Doç. Dr. Tevfik Kaplan, Prof. Dr. Serdar Han
  106. Özofagusun Minimal İnvaziv Cerrahisi . 1007
  Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

  KISIM X. TRAKEA ve ANA BRONŞLAR
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Sina Ercan
  107. Trakeanın Cerrahi Anatomisi . .1013
  Prof. Dr. Sina Ercan
  108. Endoskopik Girişimler . 1021
  Doç. Dr. Levent Dalar, Uzm. Dr. Ahmet Levent Karasulu, Op. Dr. Cengiz Özdemir
  109. Konjenital Anomaliler . 1045
  Dr. Celal Buğra Sezen, Doç. Dr. İsmail Cüneyt Kurul
  110. Entübasyon Hasarı . 1053
  Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin
  111. İdyopatik Laringotrakeal Stenoz . 1057
  Prof. Dr. Sina Ercan
  112. Trakeomalazi . 1061
  Doç. Dr. Mehmet Ali Bedirhan
  113. Trakeoözofageal Fistül . .1065
  Prof. Dr. Ahmet Sami Bayram, Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
  114. Trakeanın Primer Tümörleri . 1071
  Op. Dr. Ali Çelik, Prof. Dr. A. İrfan Taştepe
  115. Trakeanın Sekonder Tümörleri . 1081
  Doç. Dr. Çağatay Tezel
  116. Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler . 1085
  Yard. Doç. Dr. Aslı Gül Akgül

  KISIM XI. EK KONULAR
  Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ali Özdülger
  117. Açık Kalp Cerrahisiyle Birlikte Yapılan
  Akciğer Operasyonları . 1093
  Doç. Dr. Tamer Okay

  118. Akademik Sorular . 1103
  Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, Prof. Dr. Mustafa Yüksel

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2023 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır