Kapat

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

1.875,00 TL
 • Ürün Kodu9786258072037
 • Stok Durumu999
  Sepete Ekle
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), temel olarak kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, te­davisi ve rehabilitasyonuyla uğraşan, ayrıca tüm diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan kişilerin, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, bağımlılıklarını azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla ya­taklı ve yataksız kurumlarda ve toplum içinde rehabilitasyon uygulayan tıp dalıdır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı bu kapsamda tüm sistemlerin birincil ya da tamamlayıcı tedavisini içerir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanının önemli bir bileşeni olan ‘kardiyopulmoner reha­bilitasyon (KPR)’ kardiyovasküler ve/veya pulmoner hastalığı olan bireylerin yanı sıra, diğer hastalıkları veya sağlık durumları nedeni ile kardiyovasküler ve pulmoner sistemi etkilenen bireylerin de tedavisinin ve rehabilitasyonunun önemli bir bileşenidir. KPR konusunda kap­samlı bir Türkçe kaynak kitap bulunmamaktadır. Bu nedenle, FTR uzman ve asistanları ile KPR alanında çalışan hekimlerin eğitimine ve pratik uygulamalarına katkıda bulunmak amacıyla ‘Kardiyopulmoner Rehabilitasyon’ konulu bir başvuru kitabı yazma gerekliliği ortaya çıkmış­tır. Bu kitabın kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon alanında güncel temel ve klinik bilgileri içermesi planlanmıştır. Kitap içeriğinin, KPR uygulayan hekimleri desteklemenin yanı sıra yeni bir kardiyopulmoner rehabilitasyon birimi kuracak uzman hekimlere de yol göstermesi amaç­lanmıştır.

  Temel başvuru kitabı olması hedeflendiği için kitabın kapsamı mümkün olduğunca geniş tu­tulmaya ve konu ile ilgili temel bilgilere olabildiğince derinlemesine yer verilmeye çalışılmıştır. Katkıda bulunan yazarların konularında uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda 48 yazarımızın 22’sinin diğer tıp branşlarından olmasının kitabımıza çok disiplinli bir nitelik kazandırarak değer kattığını, bunun yanı sıra KPR konusun­da klinik uygulamalarda arzu edilen interdisipliner çalışma ortamını pekiştirici ve destekleyici etkisi olacağını düşünmekteyiz.

  Kitabın ilk kısmı temel kavramlar konusuna ayrılmış, bu çerçevede kardiyopulmoner rehabili­tasyonun temeli ve standartları tanımlandıktan sonra kardiyovasküler ve pulmoner sistemle­rin fonksiyonel anatomi ve fizyolojisinin yanı sıra, tıbbi ve laboratuvar değerlendirme, görün­tüleme yöntemleri, değerlendirme ölçekleri, egzersiz fizyolojisi ve değerlendirme yöntemleri detaylı olarak ele alınmıştır.

  İkinci kısım, kalp ve damar hastalıklarında rehabilitasyonu ele almaktadır. Bu kısımda başlı­ca kalp ve damar hastalıkları ve kardiyovasküler cerrahi tedavi yöntemleri kardiyolog, pedi­atrik kardiyolog ve kardiyovasküler cerrah meslektaşlarımız tarafından aktarılmıştır. İzleyen bölümlerde kardiyak rehabilitasyon evreleri, egzersiz reçetesi oluşturma ve egzersiz eğitimi konuları, egzersizin rehabilitasyonda uygulandığı çeşitli diğer durumlar, alanında deneyimli FTR uzmanları tarafından güncel bilgiler ışığında detaylı olarak incelenmiştir.

  Üçüncü kısım, pulmoner rehabilitasyona ayrılmış olup, solunum sistemi hastalıklarına ilişkin temel bilgilerin paylaşıldığı ve ilgili uzmanlar tarafından yazılan bölümleri takiben pulmo­ner rehabilitasyon konusunda patofizyoloji, egzersiz eğitimi, özel durumlarda rehabilitasyon, elektrik stimülasyonu ve destek tedaviler gibi özgün konular, konularında deneyimli meslek­taşlarımız tarafından derinlemesine anlatılmıştır.

  Kitabın dördüncü kısmı kardiyopulmoner rehabilitasyonun yasal ve psikososyal boyutu ile bir­likte beslenme konusunu ele almaktadır. Bu kısımda ayrıca, COVID-19 pandemisi ile birlikte gerekliliği kaçınılmaz hale gelen teletıp kavramının kardiyopulmoner rehabilitasyona yansı­ması ‘telerehabilitasyon’ başlığı altında anlatılmaktadır.

  Beşinci kısım, KPR’de olgu örneklerini konu etmektedir. KPR Çalışma grubunun eğitimlerinde sıkça uygulanan olgu temelli eğitimlerin yararları konusunda alınan geribildirimlere daya­narak, KPR ile ilgilenecek genç meslektaşlarımız için teorik bilgileri içselleştirmek ve klinik pratiğe uyarlayabilmek açısından önemli katkısı olacağı düşünülmektedir. Olguların büyük kısmı yazarların yaşanmış deneyimlerine dayanmaktadır.

  Her kitapta olabileceği gibi, bölümlerde yer alan bilgilerde örtüşmeler, tekrarlar ya da fark­lılıklar mevcut olabilir. Tekrarların pekiştirici katkısı olabileceğini düşünmekteyiz. Yazarların konuları ele alış biçimleri ve aktarılan bilgilerin derinliği de çeşitlilik yaratabilir. Edisyon aşa­masında mümkün olduğunca dil birliği sağlamaya çalışmış, ancak yazarların aktardıkları bil­giye saygı göstermiş olduğumuzu belirtmek isteriz.

  Editörler kurulu olarak yoğun bir çalışma sürecinin ardından ortaya çıkan bu eserin, FTR uz­manlık alanında önemli bir başvuru kaynağı olduğunu görmek bizim için en önemli gurur kaynağı olacaktır. Bu özgün kitabın yazımında emeği geçen tüm yazarlarımıza, kitabın yazıl­ması için bizleri harekete geçiren ve destekleyen meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, bizleri her zaman yüreklendiren ailelerimize ve US Akademi çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.

  Editörler Kurulu

   

  İçindekiler

  Bölüm I- Kardiyopulmoner Rehabilitasyon İçin Temel Kavramlar

  1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyona Giriş ve Tanım

  Yeşim Kurtaiş Aytür

  2. Kardiyopulmoner Rehabilitasyonun Standartları

  Ebru Alemdaroğlu

  3. Kardiyovasküler Sistemin Fonksiyonel Anatomi ve Fizyolojisi

  Selda Sarıkaya

  4. Solunum Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi

  Hande Özdemir, Derya Demirbağ Karayel

  5. Egzersiz Fizyolojisi

  Sibel Ünsal Delialioğlu, Sibel Mandıroğlu

  6. Egzersiz Eğitiminin Temel İlkeleri

  Füsun Ardıç

  7. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Öncesi Tıbbi ve Laboratuvar Değerlendirme

  Koray Aydemir

  8. Kardiyak Görüntüleme

  Cansın Tulunay Kaya

  9. Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme Ölçekleri

  Dilek Durmuş

  10. Elektrokardiyografi

  Veysel Kutay Vurgun

  11. Solunum Fonksiyon Testleri

  Öznur Akkoca Yıldız

  12. Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Egzersiz Testleri

  Birkan Sonel Tur

  Bölüm II- Kardiyak Rehabilitasyon

  1. Kardiyak Rehabilitasyona Giriş

  Ülkü Nesrin Demirsoy

  2. Aterosklerotik Kalp Hastalıkları

  Özgür Ulaş Özcan

  3. Arteriyel Hipertansiyon

  Salih Topal

  4. Kalp Kapak Hastalıkları

  Serkan Ünlü

  5. Ritim Bozuklukları ve Kardiyak Cihazlar

  Burak Sezenöz

  6. Kalp Yetersizliği

  Özgür Ulaş Özcan

  7. Kalp Yetersizliğinde Destek Sistemleri

  Abdullah Özer, Gürsel Levent Oktar

  8. Kalp Nakli

  Abdullah Özer, Dilek Erer

  9. Konjenital Kalp Hastalıkları

  F. Sedef Tunaoğlu

  10. Kardiyak Rehabilitasyon Evreleri

  Aysun Genç

  11. Kardiyak Rehabilitasyonda Egzersiz Reçeteleme ve Eğitimi

  Özden Özyemişçi Taşkıran

  12. Özel Durumlarda Kardiyak Rehabilitasyon

  Hale Karapolat, Ece Çınar

  13. Kardiyak Olmayan Hastalıklarda Egzersiz Eğitimi

  Didem Sezgin Özcan

  Bölüm III- Pulmoner Rehabilitasyon

  1. Pulmoner Rehabilitasyona Giriş

  Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya

  2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

  Nurdan Köktürk, Hatice Kılıç

  3. Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları

  Fatma Çiftçi

  4. Bronşiektazi

  Miraç Öz, Akın Kaya

  5. Kistik Fibrozis

  Aslıhan Gürün Kaya, Akın Kaya

  6. Astım ve Bronşiyal Hiperreaktivite

  İ. Kıvılcım Oğuzülgen

  7. Pulmoner Hipertansiyon

  Zeynep Pınar Önen

  8. Akciğer Transplantasyonu

  Özlem Özdemir Kumbasar

  9. Akciğer Hastalıklarında Ventilatuvar Kontrol ve Egzersiz Patofizyolojisi

  Rengin Güzel

  10. Pulmoner Rehabilitasyonda Egzersiz Reçeteleme ve Eğitimi

  Belma Füsun Köseoğlu

  11. Özel Durumlarda Pulmoner Rehabilitasyon

  Feray Soyupek

  12. Pulmoner Rehabilitasyonda Elektrik Stimülasyonu

  Gülçin Kaymak Karataş

  13. Pulmoner Rehabilitasyonda Destek Tedaviler

  Serap Tomruk Sütbeyaz

  14. Solunuma Yardımcı Cihazlar

  A. Onat Bermede

  Bölüm IV- Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Diğer Konular

  1. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sırasında Karşılaşılan Tıbbi ve Yasal Sorunlar ile Acil Durumlar

  Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu

  2. Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyonda Psikososyal Yaklaşım

  Berker Duman

  3. Kardiyopulmoner Hastalıklarda Beslenme

  Burcu Duyur Çakıt

  4. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Telerehabilitasyon

  Başak Bilir Kaya

  Bölüm V- Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Olgu Örnekleri

  1. Kardiyak Rehabilitasyon ve Egzersiz Reçetelendirmesi Kapsamında Olgu Örnekleri Eşliğinde EKG Yorumu

  Hande Özdemir

  2. Pulmoner Rehabilitasyon ve Egzersiz Reçetelendirmesi Kapsamında Olgu Örnekleri Eşliğinde Solunum Fonksiyon Testi Yorumu

  Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya

  3. Olgularla Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

  Aysun Genç

  İndeks

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2023 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır