Kapat

Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi 3 Cilt

950,00 TL
 • Ürün Kodukbb
 • Stok Durumu5
NOT:İLK 3 CİLT MEVCUTTUR
  Sepete Ekle
 • İçindekiler

  Cilt 1 Otoloji

  1. Aurikula ve Temporal Kemiğin Embriyonik Gelişimi

  Münir Demir Bajin

  2. Temporal Kemik Anatomisi

  Asım Aslan

  3. Orta Kulak Kompartmanları ve Endoskopik Anatomisi

  Ali Özdek

  4. Orta Kulak Transfer Fonksiyonu

  Başak Mutlu

  5. Timpanik Membranın Vibratuar Özellikleri

  Selhan Gürkan

  6. İç Kulak, İşitme Siniri ve Santral İşitme Yolların Fizyolojisi

  Süleyman Özdemir

  7. Temel Odyolojik Kavramlar ve Testler

  Bülent Şerbetçioğlu

  8. İşitmenin Ölçme ve Değerlendirilmesi

  Günay Kırkım

  9. Fonksiyonel İşitme Kayıplarında Odyolojik Tanı

  Serpil Mungan Durankaya

  10. Temporal Kemik Kesitsel Radyolojik Anatomisi

  Handan Güleryüz

  11. Otolojik Öykü, Muayene ve Preoperatif Klinik Değerlendirme

  Enis Alpin Güneri

  12. Preoperatif Radyodiagnostik Değerlendirme

  Onur Odabaşı

  13. Postoperatif Klinik Değerlendirme

  Mete Kıroğlu

  14. Postoperatif Odyolojik Değerlendirme

  Ş. Armağan İncesulu

  15. Timpanoplasti/Osiküloplasti Prognostik Sınıflamaları

  Kazım Önal

  16. İç Kulak Malformasyonlarında Sınıflama ve Tedavi Yaklaşımı

  Önder Günaydın, Levent Sennaroğlu

  17. Aurikula Anomalileri ve Aural Atrezi

  Ömer Faruk Ünal

  18. Otoplasti

  Tamer Erdem

  19. Aurikulanın Travmatik, Enfeksiyöz ve Diğer Hastalıkları

  Yüksel Olgun

  20. Preauriküler Sinüslerin Eksizyonu

  Özlem Önerci Çelebi

  21. Dış Kulak Yolu Hastalıkları

  Şemsettin Okuyucu

  22. Otitis Eksterna ve Otomikoz

  Ömer Bayır

  23. Aurikula Tümörleri

  Taner Kemal Erdağ

  24. Edinsel Dış Kulak Yolu Stenozu

  Özgür Tarkan

  25. Kulak Ağrısı (Otalji)

  Ertap Akoğlu

  26. Otoskleroz ve Stapes Cerrahisi

  Enis Alpin Güneri

  27. İletim Tipi İşitme Kayıpları

  Özgür Yiğit

  28. Östaki Tüpü Hastalıkları

  Cüneyt Alper, Sevtap Akbulut

  29. Balon Östaki Tuboplasti

  Enis Alpin Güneri

  30. Akut Süpüratif Otitis Media

  Kemal Görür

  31. Efüzyonlu Otitis Media

  İbrahim Hızalan

  32. Ventilasyon Tüpleri

  Mehmet Ada

  33. Kolesteatomsuz Kronik Otitis Media

  Kemal Uygur

  34. Atelektatik ve Adheziv Otitis Media

  Onur Odabaşı

  35. Timpanoskleroz

  Özgür Yiğit

  36. Kolesteatom

  Enis Alpin Güneri

  37. Otitis Medianın Komplikasyonları

  Muzaffer Kanlıkama

  38. Barotravma (Dış Kulak, Orta Kulak ve İç Kulak)

  Oğuz Basut

  39. Nekrotizan Otitis Eksterna ve Temporal Kemiğin Spesifik Enfeksiyonları

  Aslı Çakır Çetin

  40. Sistemik Hastalıklarda Temporal Kemik Tutulumu

  Çağatay Han Ülkü

  41. HIV Enfeksiyonunun Otolojik ve Nörootolojik Bulguları

  İsmet Bayramoğlu

  42. Otolojik Hastalıklarda Patolojik Tanı

  Sülen Sarıoğlu

  43. Otoloji ve Nörootolojide Klinikopatolojik Korelasyon

  Sebahattin Cüreoğlu

  44. Otolojik Hastalıklarda Medikal Tedavi

  Bülent Ağırdır

  45. Otolojik Hastalıklarda Topikal Tedavi Yöntemleri

  Ömer Bayır

  46. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide Lokal Anestezi

  Deniz Tuna Edizer

  47. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide Genel Anestezi

  Sermin Öztekin

  48. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu

  Enis Alpin Güneri

  49. Temel Otolojik Cerrahi Teknikler

  Onur Çelik

  50. Timpanoplasti

  Enis Alpin Güneri

  51. Kıkırdak Timpanoplasti

  Özgür Yiğit

  52. Osiküloplasti

  Sarp Saraç

  53. Osiküloplastide Kullanılan Protezler

  Turgut Karlıdağ

  54. Mastoidektomi

  Ş. Armağan İncesulu

  55. Mastoid Obliterasyonu

  Necdet Fazıl Ardıç

  56. Otolojik Cerrahi Sonrası Postoperatif Bakım ve İzlem

  Necdet Fazıl Ardıç

  Cilt 2 Nörootoloji

  57. Vestibüler Sistemin Embriyolojisi

  Ertap Akoğlu

  58. Vestibüler Sistemin Anatomisi ve Fizyolojisi

  Enis Alpin Güneri

  59. Lateral Kafa Tabanı Cerrahi Anatomisi

  Ersoy Doğan

  60. Posterior Kafa Tabanı Cerrahi Anatomisi

  Turgut Karlıdağ

  61. Çocuklarda Sensörinöral İşitme Kayıpları

  Mehmet Gündüz

  62. Otoimmün İç Kulak Hastalığı

  Onur Çelik

  63. Ani Sensorinöral İşitme Kaybı

  Bülent Satar

  64. Presbiakuzi (Yaşlanmaya Bağlı İşitme Kaybı)

  Ayça Çiprut

  65. Gürültü ve Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları

  Yusuf Kemaloğlu

  66. Periferik Fasiyal Paralizi

  Enis Alpin Güneri

  67. Travmatik Fasiyal Paralizi

  Enis Alpin Güneri

  68. Vertigolu Hastaya Yaklaşım ve Yatak Başı Testleri

  Enis Alpin Güneri

  69. Vertigoda Laboratuvar Testleri

  Ali Özdek

  70. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

  Enis Alpin Güneri

  71. Endolenfatik Hidrops ve Ménière Hastalığı

  Enis Alpin Güneri

  72. İntratimpanik Tedaviler

  Enis Alpin Güneri

  73. Superior Semisirküler Kanal Dehissansı Sendromu

  Enis Alpin Güneri

  74. BOS Otore

  Çağatay Han Ülkü

  75. Vestibüler Nöronit

  Onur Odabaşı

  76. Vestibüler Migren

  Neşe Çelebisoy

  77. Santral Vestibüler Hastalıklar

  Figen Gökçay

  78. Presbistazis (Yaşlanmaya Bağlı Dengesizlik)

  Enis Alpin Güneri

  79. Vestibüler İmplant

  Enis Alpin Güneri

  80. Vestibüler Rehabilitasyon

  Başak Mutlu

  81. Ototoksisite

  Ülkü Tuncer

  82. Glomus Tümörleri

  Asım Aslan

  83. Temporal Kemik Kırıkları

  Onur Odabaşı

  84. Tinnitus

  Bülent Şerbetçioğlu

  85. İşitme Cihazları

  Günay Kırkım

  86. Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazları

  Mete İşeri

  87. Orta Kulağa İmplante Edilen İşitme Cihazları

  Levent Olgun

  88. Koklear İmplantasyon

  Enis Alpin Güneri

  89. Koklear İmplant Cerrahisinde Alternatif Teknikler

  Ülkü Tuncer

  90. Akustik Nörinom

  Enis Alpin Güneri

  91. Diğer Posterior Fossa Tümörleri

  Ersoy Doğan

  92. Temel Nörootolojik Girişimler

  Sertaç Yetişer

  93. Petröz Apeks Kitleleri ve Petröz Apekse Cerrahi Yaklaşım Yolları

  Derya Talas

  94. Nörootolojik Cerrahi Sonrası Postoperatif Bakım ve İzlem

  Derya Talas, Ahmet Dağdeviren

  95. İşitsel Beyin Sapı İmplantı

  Yıldırım A. Bayazıt

  96. Labirent Enfeksiyonları

  Gamze Atay

  97. Perilenf Fistülü

  Gamze Atay

  98. Vasküler Kompresyon Sendromları ve Mikrovasküler Dekompresyon

  Fatih Çelenk

  99. Otoloji ve Nörootolojide Özel İsimle Anılan Durumlar ve Sendromlar

  Enis Alpin Güneri

  Cilt 3 Burun ve Yüz Hastalıkları

  1. Burun ve Yüzün Embriyolojik Gelişimi

  İlknur Haberal

  2. Temel Anatomi

  a. Yüz İskeleti ve Cildi Anatomisi

  Raşit Midilli

  b. İdeal Yüz ve Burun Nasıl Olmalı?

  Gürkan Kayabaşoğlu

  c. Burun Dış Kısmının Anatomisi (Eksternal Burun Anatomisi)

  Raşit Midilli

  d. Burun Lateral Duvar Anatomisi

  Gürkan Kayabaşoğlu

  e. Paranazal Sinüslerin Anatomisi

  Emel Çadallı Tatar

  f. Parasellar Bölge Anatomisi

  Şenol Çomoğlu

  g. Burnun Önemli Vasküler Yapıları

  Emel Çadallı Tatar

  h. Burnun Önemli İnnervasyonları

  Emel Çadallı Tatar

  i. Burun Histolojisi

  Emel Çadallı Tatar

  3. Burun Fizyolojisi

  Müge Özcan

  4. Temel Burun Radyolojisi

  a. Waters Grafisi

  Selen Bayraktaroğlu

  b. Bilgisayarlı Tomografi (BT)

  Selen Bayraktaroğlu

  c. Manyetik Rezonans Görüntüleme

  Naim Ceylan

  d. Ön ve Orta Kafa Tabanının Radyolojik Anatomisi

  Naim Ceylan

  e. PET/BT ve Burun Hastalıkları

  Recep Savaş

  f. Dakriyosistografi

  Erkan Kısmalı

  g. Burun Hastalıklarında Ultrasonografi

  Erkan Kısmalı

  5. Rinolojik Öykü ve Klinik Muayene

  Sema Başak

  6. Rinoloji Algoritmaları

  Raşit Midilli

  7. Rinolojik Tanı Testleri

  a. Elektrorinomanometri ve Akustik Rinomanometri

  Ceren Günel

  b. Alerjik Rinitte Tanısal Testler

  Müge Özcan

  c. Koku Duyusunun Değerlendirilmesi

  Kıvanç Günhan

  8. Burnun ve Yüzün Konjenital Anomalileri

  Alper Ceylan

  9. Burun Dışının Enflamatuar Hastalıkları

  Uygar Levent Demir

  10. Rinitler

  a. Rinitler

  Raşit Midilli

  b. Alerjik Rinit

  Şenol Çomoğlu

  c. Non-Alerjik Rinitler

  Murat Cem Miman

  11. BOS Rinore

  Cem Meço

  12. Rinosinüzitler

  a. Akut Rinosinüzit

  M. Cenk Ecevit

  b. Kronik Rinosinüzit ve Nazal Polipozis

  M. Cenk Ecevit

  c. Pediatrik Rinosinüzit

  M. Cenk Ecevit

  13. Birleşik Havayolu Hastalığı (Astım-Rinit İlişkisi)

  Müge Özcan

  14. Antrokoanal Polip

  Gürkan Keskin

  15. Kistik Fibrozis

  Kemal Uygur

  16. Primer Silier Diskinezi ve Kartagener Sendromu

  Kemal Uygur

  17. Samter Sendromu

  Ahmet Emre Süslü

  18. Fungal Rinosinüzitler

  Fikret Kasapoğlu

  19. İnvaziv Mantar Sinüzitleri

  Raşit Midilli

  20. Koku Duyusu ile İlgili Hastalıklar

  Kıvanç Günhan

  21. Fasiyal Ağrı Yapan Hastalıklar

  Figen Gökçay

  22. Burun ve Paranazal Sinüsleri Tutan Sistemik Hastalıklar

  Ahmet Ural

  23. HİV’in Burun Tutulumu

  Uygar Levent Demir

  24. Epistaksis

  Raşit Midilli

  25. Yüz ve Burun Kırıkları

  Görkem Eskiizmir

  26. Yüz Cildi Tümörleri

  Kerem Öztürk

  27. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi (OSAS)

  Metin Yılmaz

  28. Benign Sinonazal Tümörler

  Sabri Uslu

  29. Malign Sinonazal Tümörler

  Fuat Tosun

  30. Nazofarinks Tümörleri

  Kürşat Murat Özcan

  31. Nazal Kavite ve Paranazal Sinüs Kanserlerinde Radyoterapi: Ne Zaman?

  Mustafa Esassolak

  32. Paranazal Bölge Kanserlerinde Kemoterapi İlkeleri

  Burçak Karaca

  33. Burunla İlgili Sendromlar ve Eponimler

  Sercan Göde

   

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır