Kapat

Sığırcılık

450,00 TL
 • Ürün Kodu107058
 • Stok Durumu1
  Sepete Ekle
 • Bu kitap, sığır yetiştiriciliği temel uygulamaları konusunda öğretim ve sürü yönetiminde kullanım amacıyla Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla 40 yıllık tecrübelerin, yapılan proje, makale, ve araştırmalarım ışığında derlenerek hayvansal üretimde çalışanların bilgisine sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer verilen her bir konu başlığının her biri özenle ve sahada görülen ihtiyaçlar, tarafıma ulaşan sorular göz önüne alınarak seçilmiştir. Buradaki her bir bölüm başlığı için bir uygulama kitabı, el kitapçığı hazırlamak da mümkündür. Benim bu kitabı hazırlamaktaki amacım, konunun tamamını detaylı olarak vermek değildir.

  Amaç, konu ile ilgilenen çalışan ve çalışmayı düşünenlere bir yol haritrası, bilgi kaynağı hazırlamak ve gelecek çalışmalara temel oluşturmaktır. Gelecekte bu konuyu geliştirecek, genişletecek ve ekleyeceği bilgilerle ülke hayvancılığının ihtiyacı olan bilgileri sağlayacak araştırıcılara da rehberlik etmesi buradaki temel hareket noktasıdır. Bu düşüncelerle uzun yıllar önce başladığım bu çalışmamı ancak 2020 yılında tamamlamış oldum. Bu kitabın, sığır yetiştiriciliği sektörü ile bir şekilde bağı olan üreticilere, yetiştiricilere, lisans ve lisansüstü çalışma yapanlara, hayvan meraklıları ve hayvansal üretimle ilgilenen herkese yararlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Serap Göncü

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz

  Sürü yönetimi

  Sürü yönetiminde karar ağacı

  Sürü yönetim bileşenleri

  Süt verimi

  Sürü büyüklüğü

  Otomasyon sistemleri

  Sürü yönetim özet raporları

  Sürü Kompozisyonu

  Barınaklar

  Sıcak stresi

  Optimum çevre koşulları

  Sürüde sıcak stres kontrolü

  Sıcaklık stresine karşı önlemler

  İşletme Özellikleri

  Serinletme Sistemi Bileşenleri ve Çalışma Saatleri

  Yağmurlama Başlıklarının Seçimi

  Fan seçimi ve yerleştirilmesi

  Fan tipleri

  Diğer tip fanlar

  Barınak çeşitleri

  Süt Sığırcılığı İçin Gerekli Diğer Bölmeler

  Aydınlanma Süresi ve Verimi Arası İlişkiler

  Ahırlarda Aydınlatma

  Ahırda gerekli ışıklandırma

  Gerekli toplam lümen hesabı

  Barınak Puanlama

  Ahır koridorları

  Alet Ekipmanlar

  Sürü Mevcudu

  İkame düvelerin temini

  Sürü ayıklama oranı

  Sürü yenileme oranı

  Gruplama

  İnekleri gruplama esasları;

  Grup değişiklikleri

  Gerekli bölmeler

  Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB)

  Buzağılar

  Buzağı üretimi

  Buzağı büyütme programları

  Doğum bölmesi

  Doğum

  Güç Doğumlarda

  Doğum Esnasında İneklerin Bakımı

  Doğumdan Sonraki İlk Saatler

  Doğum sonrası ilk bir hafta

  Kolostrum ile besleme

  Kolostrumun depolanması

  Buzağı yetiştirme ilkeleri

  Buzağılarda sıvı besleme dönemi

  Süt İçme Refleksi

  Kovadan Süt İçirme

  İçirilecek Süt Miktarı

  Buzağıların Sütten Kesilmesi

  Buzağılara Kesif Yem Verilmesi

  Buzağı Başlangıç Yemi

  Süt ikame yemleri

  Buzağılara Su temini

  Buzağı barınakları

  Buzağılarda sağlık Koruma

  Buzağılarda gözlem

  Düveler

  Düve yetiştirme metodları

  Düve yetiştirmenin ilkine buzağılama yaşına etkisi

  Düve yetiştirmenin meme gelişimine etkisi

  Düve yetiştirme sisteminin süt verimine etkisi

  Sağmal inekler

  Erken laktasyon dönemi

  Orta Laktasyon dönemi

  Kurudaki inekler

  Kuruya çıkarma usulü

  Boğalar

  Boğaların aşımda kullanılması

  Boğa aşım durağı

  Boğaya ayrılacak inek sayısı

  Boğa barınağı

  Genç boğaların beslenmesi

  Boğa Rasyonu Çinko Düzeyi

  Pamuk Tohumu ve Ürünleri

  Türkiye Yerli Sığır Irkları

  Irklar

  Yerli Kara Sığır

  Boz Step ırkı

  Doğu Anadolu Kırmızı Sığırı

  Güney Anadolu Kırmızı Sığırları

  Kilis ırkı

  Yerli Sarı

  Zavot

  Kültür ırkları

  Etçi ve sütçü inek tipi

  Süt verim yönlerine göre ırklar

  Jersey

  Ayrshire

  Süt tipi Shorthorn

  Guernsey

  Et verim yönlü ırklar

  Aberdeen-Angus

  Şarole

  Brahman

  Beefmaster

  Braford

  Brangus

  Santa Gertrudis

  Scotch Highland

  Shorthorn

  Abrak

  İki Verim Yönlü Irklar

  Devon

  Red Poll

  Pingazuer

  Sağım

  Sağım nedir

  Laktasyon

  Persistensi

  Sağım mekanizması

  Sütün tutulması

  Kalan süt

  Son süt

  Elle sağım

  Süt salma refleksinin başlatılması

  Makinalı sağım

  Sağım yerleri

  Sağımhane kullanım etkenliği

  Sağımhane Etkenliği

  Sağım performansı

  Sağımdan önce inekleri yıkama

  Sağımcı sayısı

  Sağım öncesi hijyen uygulamaları

  Sağım süresi

  Sağım başlıklarının kontrolü ve tekrar takılma süresi

  Büyük sağım yerleri

  Mastitis

  Mastitis testi

  Süt somatik hücre sayısı (SHS)

  Elektronik somatik hücre sayımı

  Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler

  Hayvana Yaklaşım

  Güvenlik bölgesi

  Sürü güvenlik bölgesi

  Güvenlik bölge çapı

  Denge noktası

  Kör nokta

  Sığır Tutma ve Bağlama

  Küçük işletmelerde

  Sığırın başından tutulması

  Büyük işletmelerde

  Numaralama

  Numaralama yöntemleri

  Geçici numaralama yöntemleri

  Kalıcı numaralama yöntemleri

  Sıcak-Soğuk dağlama

  Metal kulak numarası

  Plastik numara takma

  Elektronik tanımlama sistemi

  Sığırda Alınan Ölçüler ve Ölçüm

  Ölçüm aletleri

  Yükseklik ölçüleri

  Genişlik ölçüleri

  Derinlik ölçüleri

  Baş ölçüleri

  Uzunluk ölçüleri

  Çevre ölçüleri

  Ölçü alma zamanı

  Tartım

  Göğüs çevresinden canlı ağırlık tahmini

  Kayıtlar

  Gerekli defterler ve özelikleri

  Süt Verimi

  Kayıt Değerlendirme

  İsveç Yöntemi

  Hollanda Yöntemi

  Vogel Yöntemi

  Trapez Yöntemi

  Süt Verim Kontrol Aralığı

  Laktasyon Süresi Hesabı

  Süt verimi Düzeltmeleri

  Sağılır gün sayısı

  Döl Verim Özellikleri

  Döl Verimi

  Üreme etkenliği

  Buzağılama Aralığı

  İnvolusyon süresi

  Servis Periyodu

  Buzağılama sonrası ilk tohumlama

  Döl verimi

  Döl Tutmama

  Döl tutmama problemine etki eden faktörler

  Kızgınlık Tespiti

  Kızgınlık nedir

  Kızgınlık belirtileri

  Kızgınlık Gözlemi

  Kızgınlık gözleminde dikkat edilecek noktalar

  Kızgınlık gözleminde başarı

  Kızgınlık tespitindeki hata kaynakları

  Uygun Tohumlama Zamanı

  Tohumlama metotları

  Doğal aşım

  Elde aşım

  Serbest aşım

  Yapay tohumlama

  Düve Seçimi

  Damızlık hayvan nedir

  Damızlık değer hesabı

  Gerçek verim kabiliyeti (GVK)

  Genel yapıya göre puanlama

  İneklerde Sütçülük Özellikleri

  Doğrusal (Linear) Tanımlama

  İşletmede İstenen Özellik Tespiti

  Boğa Katalogları Kullanımı

  Süt ırkı boğa katalogları

  Yaş Tayini

  Dış görünüşten

  Boynuzlardan

  Dişten

  Boynuz Köreltme

  Genetik yolla

  Mekanik yöntemler

  Tel ile kesim

  Kimyasal yöntem

  Burun Halkası Takma

  Muşet

  Boğaların gezdirilmesi ve bakıcıya alıştırılması

  Kastrasyon

  Burdizzo kerpeteni

  Lastik halka (elastratör)

  Kısa testis torbası metodu

  Bıçak

  Emasculatör

  Kimyasal yöntem

  Aşılar

  Ayak problemleri

  Topallık puanlama

  Tırnak bakımı

  Adım mesafesi

  Tımar

  Tımar etkileri

  Tımar malzemeleri

  Hayvanlarda tımar davranışı

  Yemlik Puanlama

  Yemlik puanlama

  Yemlik puanlama zamanı

  Yemlik puanlama

  Vücut Kondüsyon Puanlaması (VKP)

  Süt sığırcılığında

  Süt sığırlarında VKP

  Beside kesim olgunluğu

  Etçi ırklarda vücut kondüsyon Puanlaması

  Ultrason Yöntemi

  Bilgisayarlı Tomografi (BT) Yöntemi

  Canlı Hayvanda Karkas Kalite tespiti

  Elektronik Et Ölçümü

  40K (Potasyum-40) Yöntemi

  Dilusyon (Seyreltme) Yöntemi

  Bazal Oksijen Tüketimi ve Kreatinin Atılımı Yöntemi

  Bioelektriksel Rezistans

  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Yöntemi

  Görüntü işleme teknolojileri

  Yağlanma İle İlişkili Bazı Kan Parametreleri

  Kimyasal Analiz

  Sağlıklı hayvan

  Gözlem

  İneklerde Stres Testi

  Sığırda Fizyolojik Ölçümler

  Nabız

  Solunum

  Vücut sıcaklığı

  Diz ve Dirsek Lezyonları

  Puanlama

  Etkili faktörler

  Boyun Ense Lezyonları

  İnek Temizlik Puanı

  Memedeki Tüylerin Kırkılması

  Kuyruk Kesme

  Rumen Doluluğu

  Rumen Hareketleri

  Geviş Getirme

  Rumende Gaz Birikimi

  Yabancı Cisim

  Gübre puanlama

  Gübre rengi

  Gübre yoğunluğu

  Gübre içeriği

  Gübre değerlendirme

  Gübrenin yıkanması

  Süt Analizileri

  Üretilen sütün kalitesi

  Süt fiyatı tespitinde

  Beslemenin takdiri

  Örnek alma

  Süt Kompozisyonu

  Toplam bakteri sayımı

  Somatik Hücre Sayısı (SHS)

  Süt Asitliği

  Alkol Testi

  Alizarin Testi

  Bromtimol Mavisi Testi

  Kaynatma Testi

  Turnusol Testi

  Yüzde Asitlik (Laktik Asit Cinsinden) Testi

  Soxhlet-Henkel (°Sh) Yöntemı

  pH Testi

  Sütün Yoğunluğu

  Sütün Refraktometre İndisi

  Yem analizleri

  Kan Analizleri

  Kan Alma

  Kan alma damarları

  Kuyruktan kan alma

  Süt damarından kan örneği alımı

  Bacaktan kan alma

  Kan tüpleri

  Örneklerinin saklanması

  Depolama kayıpları

  Yem İhtiyacı ve Depo Kapasitesi

  Kurumadde

  Silaj kalitesi

  Balya Ölçü, Hacim ve Ağırlığı

  Su gereksinmesi

  Sığırların su içme davranışları

  Su tüketimini etkileyen faktörler

  Su temin yolları

  Vücutta suyun kullanımı ve su kayıp yolları

  Sığır su tüketim miktarları

  işletme su gereksinmesi

  Yetersiz su tüketimi etkileri ve belirtileri

  Dikkat edilecek noktalar

  Su tüketimi ve verim arası ilişkiler

  - xviii -

  İçindekiler

  İneklere sağlanan suyun kalitesi

  Suluk özellikleri

  Ahırda Gübre Sorunu

  Gübre işleme şekilleri

  Sığır gübre miktarı ve özellikleri

  Ahırdan gübre toplama

  Biyogaz üretimi

  Elektrik Kaçakları

  Ahırda Elektrik Kaçağı Belirtileri

  Muhtemel nedenler

  Sinekle Mücadele

  Sinek türleri

  Sinek yaşam koşulları ve çoğalmaları

  Sinekle mücadele yolları

  Biyogüvenlik

  İşletme kuruluşu

  İşletme girişi

  Taşıt sanitasyonu

  Çalışanlar

  Alet-ekipman temizliği

  Hayvanların kontrolü

  Yem ve yem depoları

  Tesisler

  Gübrelikler

  Altlıklar

  Ayak banyoları

  Ölü hayvanlar

  Atık ve atık maddeler

  Komşular

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2023 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır