Kapat

Tanı Testleri Cep Kitabı

295,00 TL
 • Ürün Kodu99490
 • Stok Durumu998
  Sepete Ekle
 • Tanı Testleri Cep Kitabı 

  TÜM DÜNYADA HEKİMLERİN ; GECE VE GÜNDÜZ - ASİSTAN VE PROFESÖR - HASTANE VE MUAYENEHANE DAHİL
  HERZAMAN BAŞVURULAN VE HEKİMLERCE EN ÇOK OKUNAN TIBBİ ESERİ İLK KEZ AYNI ANDA TÜRKÇE YAYINLANDI.

  Amaç
  Tanı Testleri Cep Kitabı altıncı baskının tıp, hemşirelik, diğer sağlık mesleklerinin öğrencileri,  uzman ve aile hekimleri ve hemşireler için cep büyüklüğünde bir referans el kitabı olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. Kitap, sık kullanılan tanı testlerinin seçimi ve yorumu için hızlı bir referans rehberdir; klinikte yapılan laboratuvar işlemlerini, laboratuvar testlerini (biyokimya, hematoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, farmakogenetik, moleküler ve genetik testler), diagnostik görüntüleme testlerini (direkt radyografi, BT, MR ve ultrasonografi), elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve ayırıcı tanıda testlerin kullanılışını, yararlı algoritmalar, nomogramlar ve referans materyalleri kapsar.
  Bu kitap okuyucuların sık kullanılan tanı testlerini ve sık görülen hastalıklara tanısal yaklaşımları anlamasını güçlendirir.

  Kitabın Önemli Özellikleri

  • Dörtyüz elliden fazla test kesin, bağıntılı ve kolay okunur bir formatta sunuldu.
  • İki düzineden fazla yeni laboratuvar testi kapsamlı olarak verildi.
  • Moleküler ve genetik testler ile farmakogenetik testlerin eklenmesiyle kapsam genişletildi.
  • Temel ekokardiyografi konusunda yeni bir bölüm eklendi.
  • Mikrobiyoloji kapsamı gelişmekte olan veya yeniden gelişen patojenler ve enfeksiyöz ajanların eklenmesiyle güncellendi.
  • Kapsanan alanlar: İç hastalıkları, pediatri, cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum.
  • Değişik işlemlerin ve testlerin maliyeti ve riskleri verildi.
  • Tüm literatür atıfları PubMed referans numaraları (PMID) ile birlikte verildi.
  • Hızlı başvuru için arka kapakta bir indeks verildi.

  Organizasyon

  Bu cep referans el kitabının tüm tanısal testleri ve hastalık durumlarını kapsaması amaçlanmadı. Yazarlarca en sık karşılaşılan ve genel tıp uygulamalarıyla ilgili test ve hastalıklar seçildi.

  Kitap 10 bölüme ayrılmıştır:

  1. Tanı Testleri ve Tıbbi Karar Oluşumu
  2. Hasta Başı Testler ve Provider-Performed Mikroskobi
  3. Yaygın Kullanılan Laboratuvar Testleri: Seçim ve Yorum
  4. Terapötik İlaç Takibi ve Farmakogenetik Testler: Prensipler ve Test Yorumlama
  5. Mikrobiyoloji: Test Seçimi
  6. Tanısal Görüntüleme: Tetkik Seçimi ve Yorumlama
  7. Temel Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi
  8. Farklı Tanılarda Tanısal Testler
  9. Tanısal Algoritmalar
  10. Nomogramlar ve Referans Materyal

  Bu Baskıdaki Yenilikler

  1. İki düzineden fazla yeni veya esaslıca revize edilen klinik laboratuvar testleri; bunlar: İdrar albümini, beta-hCG, CCP antikoru, çölyak hastalığı serolojisi, serum C-telopeptit ve idrar N-telopeptit, dehidroepiandrosteron, östradiol, glukagon, hepatit E, intrinsik faktör bloke eden antikor, idrarda iyot, adacık hücre antikoru, kappa ve lambda hafif zincir, osteokalsin, pankreatik elastaz, Quantiferon TB, somatostatin ve tiroid stimüle eden immünglobulin.
  2. Gelişmekte olan (yeni) veya yeniden gelişen patojenler ve enfeksiyöz ajanlar için mikrobiyolojik testler.
  3. Diagnostik yaklaşımlarla ilgili iki düzineden fazla yeni veya esaslı değişiklik yapılan tablo ve algoritmalar; bunlar: Amenore veya oligomenore; çeşitli hastalıklarda assit ve assidik sıvı profilleri; otoantikorlar; değişik genetik hastalıklarda moleküler tanı testleri; hepatit B virüsü enfeksiyonunda sık görülen serolojik test şablonları; hemokromatozis; hiperaldosteronizm; kadın infertilitesi; lösemi ve lenfomaların sınıflandırılması ve immünofenotiplendirilmesi; akut pankreatit indeksi; pulmoner emboli [pulmoner emboli olasılığının değerlendirmek için revize Genova Skoru, prognostik model (PESI Skoru) ve risk değerlendirme dahil]; tedavi edilmemiş sifilisli hastaların klinik ve laboratuvar tanısı; talasemi sendromlarının genetik ve laboratuvar özellikleri; transfüzyonda kan komponentleriyle tedavi; valvuler kalp hastalıklarında tanısal değerlendirmedir.

  Hedef Kitle

  • Tıp öğrencileri klinik rotasyonları sırasında bu cep kitabında tanısal laboratuvar, mikrobiyoloji ve görüntüleme çalışmaları, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi alanında kısa bir özet bulacaklardır.
  • Yoğun tempoda çalışan ev görevlileri, hekim asistanları, uygulamada yer alan hemşireler ve hekimler uygun hasta yönetimi için yararlı net organizasyon ve güncel literatür bilgilerini bulacaklardır.
  • Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları hasta yönetiminde laboratuvar testlerinin kullanımı bakımından Kitabı format ve kapsam olarak değerli bulacaklardır.

   Sık kullanılan 450’yi aşkın tanısal testin hızlı seçimi ve yorumu için bir referans rehber

  Kapsam

  • İç hastalıkları, çocuk hastalıkları, cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum, aile hekimliği alanında kullanılan testler

  İçerik

  • Tanı testlerinin maliyet ve riskleri
  • Kanıta dayalı bilgi
  • Anormal test sonucu görülen hastalıklar ve bu testlerin klinik duyarlılıkları
  • Kullanılan kaynaklar için atıflar ve PubMed numaraları (PMID)
  • Yirmidördü aşkın YENİ klinik laboratuvar test girişi, 6 YENİ ayırıcı tanı tablosu, 5 YENİ tanısal algoritma
  • Hasta başı testler, kliniklerde yapılan testler, farmakogenetik testler ve tanısal ekokardiyografi alanlarında YENİ bölümler.

  Önsöz
  Değerli Meslektaşlarım,

  Günümüzde tıp alanında bilimsel ve teknik yenilikler baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Özellikle hemen tüm disiplinlere hitap edebilen Klinik Laboratuvar ve Tanısal Görüntüleme alanlarındaki gelişmeleri, güncel tıbbi bilgiyi izlemek gittikçe zorlaşmaktadır. Tanı Testleri Cep Kitabı başlığıyla Türkçeleştirdiğimiz bu kitap, bu güçlüğü bir ölçüde azaltmaya yöneliktir. 

  Tanı Testleri Cep Kitabı genel olarak klinik laboratuvar ağırlıklı olmakla birlikte, ülkemizde sağlık alanında çok geniş bir kitleye hitap eden bir cep rehberidir: Klinisyenler, hemşireler, sağlık teknisyenleri ve teknikerleri, acil tıp hizmeti veren sağlık çalışanları, radyoloji ve klinik laboratuvar uzmanları ve teknisyenleri, tüm bu meslek dallarının eğiticileri ve öğrencileri gibi. Kitapta klinik laboratuvar alanında klasik uygulamaya yönelik bilginin yanı sıra, moleküler tanı ve farmakogenetik gibi yeni klinik laboratuvar alanlarına da yer verilmiştir. Ayrıca klinik uygulamalara yönelik Tanısal Görüntüleme ile Elektrokardiyografi ve Ekokardiyografi bölümleri de kitapta önemli bir yer tutmakta olup hedef kitleyi genişletmektedir. Ek olarak, kitabın başlangıç bölümünde tanı testlerinin nasıl kullanılması gerektiğine yönelik bilgiler bizce önemlidir. Kitabın en büyük üstünlüğü, çoğu tanı testi için güncel literatüre dayalı klinik performans verilerinin de sunulmasıdır.

  Kitabın her bölümü, o alana yönelik uzmanlığı olan yetkin kişilerce çevrildi. Kitabın çevirisinde güncel, sağlık alanında kullanılmakta olan Türkçe sözler ve deyimlere yer verilmeye çalışıldı. Gözden geçirme ve redaksiyon işlemleri titizlikle yapıldı. Çeviride emeği geçen tüm meslektaşlarıma, kitabın hazırlanmasında gösterdikleri yakın ilgi ve becerileri nedeniyle Güneş Kitabevi yönetimine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

  Dr. Doğan Yücel
  Çeviri Editörü

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır