Kapat

Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi

220,00 TL
 • Ürün Kodu104097
 • Stok Durumu4
  Sepete Ekle
 • İçindekiler:

  • Bölüm 1 - Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık
   / Saliha BARUTÇU
  • Bölüm 2 - Obstetrik Propedötik
   / Elif YILDIZ
  • Bölüm 3 - Maternal Fizyoloji
   / Filiz YARŞILIKAL GÜLEROĞLU
  • Bölüm 4 - Maternal Plasental Fetal Ünite
   / Mehmet OBUT
  • Bölüm 5 Gebelik ve Antenatal İzlem
   / Cuma TAŞIN
  • Bölüm 6 Doğum Fizyolojisi ve Doğum Eylemi
   / Evrim KOÇ
  • Bölüm 7 Doğum Eylemi İndüksiyonu
   / Aliye Nigar SERİN
  • Bölüm 8 Distosi
   / Ebru YÜCE
  • Bölüm 9 Operatif Doğum
   / İsmail BIYIK
  • Bölüm 10 Fetal İyilik Halinin Değerlendirilmesi
   / Erdal ŞEKER, Evindar ELÇİ
  • Bölüm 11 Fetal Anomali Tarama Testleri
   / İlkan KAYAR
  • Bölüm 12 Fetal Ultrasonografik Görüntülemee
   / Hakan GÖLBAŞI
  • Bölüm 13 Fetal Doppler Ultrasonografik Değerlendirme
   / Onur İNCE
  • Bölüm 14 Gebelikte Aşılamae
   / Saliha BARUTÇU
  • Bölüm 15 Gebelikte İlaç Kullanımı
   / Cuma TAŞIN
  • Bölüm 16 Anne Sütü ve Laktasyon
   / Adnan BARUTÇU
  • Bölüm 17 Puerperium ve Puerperal Hastalıklar
   / Gülden TURAN
  • Bölüm 18 Amnion Sıvısı ve Patolojileri
   / Berfin Can GÖK
  • Bölüm 19 Hiperemezis Gravidarum (Tanı ve Tedavi)
   / Süleyman Cemil OĞLAK
  • Bölüm 20 Çoğul Gebelikler
   / Nergis KENDER ERTÜRK, Anıl ERTÜRK
  • Bölüm 21 Preterm Eylem ve Doğum
   / Haççe YENİÇERİ, Mehmet Murat IŞIKALAN
  • Bölüm 22 Postterm Gebelikler
   / Ayşe Seçil ÖZBAN
  • Bölüm 23 Erken Membran Rüptürü (EMR)
   / Haççe YENİÇERİ, Mehmet Murat IŞIKALAN
  • Bölüm 24 İntrauterin Fetal Gelişme Kısıtlılığı
   / Şafak YILMAZ BARAN
  • Bölüm 25 Doğum Öncesi Kanamalar
   / Kıvılcım BEKTAŞ
  • Bölüm 26 Doğum Sonrası Kanamalar
   / Özlem ERTEN
  • Bölüm 27 Spontan Gebelik Kayıpları
   / Suat KARATAŞ
  • Bölüm 28 Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıpları
   / Cansu KANLIOĞLU
  • Bölüm 29 İmmun ve Non-İmmun Hidrops Fetalis
   / Mustafa BAKIRCI
  • Bölüm 30 İntrauterin Enfeksiyonlar
   / Nuriye EMİROĞLU
  • Bölüm 31 Prenatal Tanısal İnvaziv İşlemler
   / Mehmet Murat IŞIKALAN, Haççe YENİÇERİ
  • Bölüm 32 Fetal Cerrahi
   / Emrah AYDIN
  • Bölüm 33 Gebelikte Hipertansif Hastalıklar
   / Filiz YARŞILIKAL GÜLEROĞLU
  • Bölüm 34 Gebelik ve Diabetes Mellitus
   / Özlem KOŞAR CAN
  • Bölüm 35 Gebelik ve Hematolojik Hastalıklar
   / Bilal AYGÜN
  • Bölüm 36 Gebelik ve Akciğer Hastalıkları
   / Feyza Nur İNCESU ÇİNTESUN
  • Bölüm 37 Gebelikte Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
   / Mehmet Musa Aslan, Arif Serhan Cevrioğlu
  • Bölüm 38 Gebelik ve Tiroid Hastalıkları
   / Murat ALAN
  • Bölüm 39 Gebelik ve Kalp Hastalıkları
   / Gülçin ÇETİN UYSAL
  • Bölüm 40 Gebelik ve Konnektif Doku Hastalıkları
   / Özkan VARAN
  • Bölüm 41 Gebelik ve Üriner Sistem Hastalıkları
   / Okan AKYÜZ
  • Bölüm 42 Gebelikte Tromboembolik Hastalıklar
   / Zahide KÜÇÜK
  • Bölüm 43 Gebelik ve Dermatolojik Hastalıklar
   / Nalan SARAÇ
  • Bölüm 44 Gebelik ve Nörolojik Hastalıklar
   / Ersin ÇİNTESUN
  • Bölüm 45 Gebelik ve Psikiyatrik Hastalıklar
   / İhsan AKSOY
  • Bölüm 46 Gebelik ve Neoplastik Hastalıklar
   / Alkım Gülşah ŞAHİNGÖZ YILDIRIM
  • Bölüm 47 Doğum Odasında Neonatal Resusitasyon
   / Damla GEÇKALAN SOYSAL
  • Bölüm 48 Prematüre ve Riskli Yenidoğan Bebeklerin Muayene,Bakım ve Yönetimi
   /
  • Bölüm 49 Gebelik ve Akut Karın
   / Akif YARKAÇ
  • Bölüm 50 Gebelik ve Cerrahi
   / Hakan AYGÜN, Abdullah İNAL
  • Bölüm 51 Jinekolojik Anatomi
   / Muhammet Atay ÖZTEN
  • Bölüm 52 Ürogenital Sistem Embriyolojisi ve Histolojisi
   / Murat Serkant ÜNAL
  • Bölüm 53 Üreme Fizyolojisi-Folikülogenezis-Menstrüel Siklus
   / Deniz BALSAK
  • Bölüm 54 Jinekolojide Anamnez ve Klinik Muayene Yöntemleri
   / Ümit ÇABUŞ, Ertan KARAMAN
  • Bölüm 55 Pediatrik Jinekoloji
   / Osman UZUNLU
  • Bölüm 56 Amenore
   / Gülşen DOĞAN DURDAĞ
  • Bölüm 57 Seksüel Gelişim Bozuklukları
   / Fatih KILIÇ
  • Bölüm 58 Pubertal Gelişim Bozuklukları
   / Deniz BALSAK
  • Bölüm 59 Anovulasyon ve Polikistik Over Sendromu
   / Yunus Emre TOPDAĞI, Seray KAYA TOPDAĞI
  • Bölüm 60 Hirsutizm
   / Gazi YILDIZ, Elif Cansu GÜNDOĞDU
  • Bölüm 61 Anormal Uterin Kanama
   / Süleyman Cemil OĞLAK
  • Bölüm 62 Ektopik Gebelik
   / Soner GÖK
  • Bölüm 63 Kronik Pelvik Ağrı
   / Zeynep AKÇIĞ
  • Bölüm 64 Endometriozis
   / Özlem ERTEN
  • Bölüm 65 Vajinal Enfeksiyonlara Yaklaşım (Bakteriyel, Fungal, Paraziter)
   / Rabiye ALTINBAŞ
  • Bölüm 66 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
   / Çağrı TURAN
  • Bölüm 67 Pelvik İnflamatuar Hastalık
   / Şule GÜL AYDIN
  • Bölüm 68 Vulva ve Vajenin Benign Hastalıkları
   / Onur TÜRKMEN
  • Bölüm 69 Pelvik Kitlelere Yaklaşım
   / Ceren GÖLBAŞI
  • Bölüm 70 Uterusun Benign Hastalıkları
   / Esra ÇINAR TANRIVERDİ
  • Bölüm 71 Overin Benign Hastalıkları
   / Ceren GÖLBAŞI
  • Bölüm 72 Kadın Alt Genital Sistem Travmaları
   / Betül DÜNDAR
  • Bölüm 73 Üriner İnkontinans
   / Derya KILIÇ
  • Bölüm 74 Pelvik Organ Prolapsusu
   / Bekir KAHVECİ
  • Bölüm 75 Meme Hastalıkları
   / Abdullah İNAL
  • Bölüm 76 Menopoz, Fizyolojik Değişiklikler ve Klinik Açıdan Değerlendirme
   / Cenk SOYSAL
  • Bölüm 77 Jinekolojik Hastalıklarda Ultrasonografik Değerlendirme
   / Onur İNCE
  • Bölüm 78 Jinekolojide Histeroskopinin Yeri
   / Aydın OÇAL, Sait Şükrü ÇEBİ
  • Bölüm 79 Jinekolojide Laparoskopinin Yeri
   / Onur BEKTAŞ
  • Bölüm 80 Jinekolojik Kanserlerde Tarama
   / Oğuzhan KURU
  • Bölüm 81 Jinekolojik Kanserlerde Tümör Belirteçleri
   / Emre MAT
  • Bölüm 82 Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
   / İlyas TURAN
  • Bölüm 83 Vajenin Premalign ve Malign Hastalıkları
   / Tayfun VURAL
  • Bölüm 84 Serviksin Premalign Hastalıkları
   / Çağlar ÇETİN,M Ayhan EKİCİ
  • Bölüm 85 Serviks Kanseri
   / Semra YÜKSEL
  • Bölüm 86 Uterusun Premalign Lezyonları (Endometriyal Hiperplaziler, EIN)
   / Alp Koray KİNTER
  • Bölüm 87 Endometrium Kanseri
   / Ayşe Büşra ÖNDER
  • Bölüm 88 Uterin Sarkomlar
   / Mehmet GÖKSU
  • Bölüm 89 Epitelyal Over Kanserleri
   / Mehmet Sait BAKIR
  • Bölüm 90 Overin Germ Hücreli Tümörleri
   / Ebru İNCİ COŞKUN
  • Bölüm 91 Overin Seks Kord Stromal Tümörleri
   / Kadir ÇETİNKAYA
  • Bölüm 92 Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
   / Özer BİRGE
  • Bölüm 93 Servikal Sitoloji ve Tarama Yöntemleri
   / Canan SADULLAHOĞLU
  • Bölüm 94 Jinekolojik Kanserlerin İmmunogenetik Kökeni
   / Songül ALEMDAROĞLU
  • Bölüm 95 Jinekolojik Kanserlerde Patolojik Değerlendirme; Vulva ve Vajina
   / Hülya TOSUN YILDIRIM
  • Bölüm 96 Jinekolojik Kanserlerde Patolojik Değerlendirme; Serviks Karsinomları
   / Onur CEYLAN
  • Bölüm 97 Jinekolojik Kanserlerde Patolojik Değerlendirme; Uterus Karsinomları
   / Rabia DEMİRTAŞ
  • Bölüm 98 Jinekolojik Kanserlerde Patolojik Değerlendirme; Over Kanserleri
   / Sevilay ÖZMEN
  • Bölüm 99 İnfertilitenin Tanımı, Ölçütleri, Etiyolojisi ve Prevalansı
   / Ümit ÇABUŞ
  • Bölüm 100 Kadın İnfertilitesine Yaklaşım
   / Çağdaş DEMİROĞLU
  • Bölüm 101 Erkek İnfertilitesine Yaklaşım
   / Ümit ÇABUŞ
  • Bölüm 102 Ovulasyon İndüksiyon Yöntemleri ve İzlem
   / Mehmet Nafi SAKAR
  • Bölüm 103 Polikistik Over Sendromunda Ovulasyon İndüksiyonu
   / Gamze Nur CİMİLLİ ŞENOCAK
  • Bölüm 104 Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu (OHSS)
   / Cihan KABUKÇU
  • Bölüm 105 Yardımla Üreme Teknikleri
   / Orhan ÖZATİK
  • Bölüm 106 İn Vitro Fertilizasyonda Embriyo Gelişimi ve Canlılığın Değerlendirilmesi
   / Nazlı ÇİL
  • Bölüm 107 Preimplantasyon Genetik Tanı
   / Cenk SOYSAL
  • Bölüm 108 Embriyo Transferi
   / Selim KARAKÜÇÜK
  • Bölüm 109 Luteal Dönem Desteği
   / Jule ERİÇ
  • Bölüm 110 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığına Yaklaşım
   / Ferruh ACET
  • Bölüm 111 İnfertilitede Cerrahinin Yeri
   / Fatma KETENCİ GENCER
  • Bölüm 112 İnfertiliteye Genetik Yaklaşım
   / Onur TOKGÜN
  • Bölüm 113 Üremeye Yardımcı Tedaviler ile Kanser İlişkisi
   / Güray TUNA
 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2023 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır