Kapat

Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi

230,00 TL
 • Ürün Kodu106942
 • Stok Durumu6
  Sepete Ekle
 • İçindekiler:

  • Bölüm 1 Kardiyak Cerrahide Protamin Kullanımı ve Advers Etkiler
  • Bölüm 2 Kardiyak Vasküler Cerrahide Kan Koruma Stratejileri
  • Bölüm 3 Kardiyak Cerrahide Postoperatif Hemoraji ve Transfüzyonun Prediktörleri
  • Bölüm 4 Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrasında Gelişen Komplikasyon Yönetiminde Ekokardiyografinin Yeri
  • Bölüm 5 Kardiyopulmoner Bypass ve Komplikasyonları
  • Bölüm 6 Nadir Anatomik Varyasyonlarda Koroner Arter Bypass Cerrahisi
  • Bölüm 7 Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisi
  • Bölüm 8 Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Septal Defektin Cerrahi Tedavisi
  • Bölüm 9 Kalp Yaralanmaları
  • Bölüm 10 Kardiyak Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler
  • Bölüm 11 Aort Kapak Koruyucu Cerrahileri
  • Bölüm 12 Aort Kapak Cerrahisinde Yenilikler
  • Bölüm 13 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Erişim Yolları
  • Bölüm 14 Mitral Kapak Onarımında İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografi ve Anestezi Yönetimi
  • Bölüm 15 Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Oluşan Posterior Ventrikül Rüptürlerine Yaklaşım
  • Bölüm 16 Triküspit Kapak Hastalıkları Cerrahi Tedavisi
  • Bölüm 17 Erişkin Tip Alcapa Sendromu
  • Bölüm 18 Atrioventriküler Septal Defekt
  • Bölüm 19 Büyük Arter Transpozisyonunda Tanı-Preoperatif-İntraoperatif-Postoperatif Yönetim
  • Bölüm 20 Total Anormal Pulmoner Venöz Bağlantı Tanı-Preoperatif-İntraoperatif-Postoperatif Yönetim
  • Bölüm 21 Perikaridyal Effüzyonlarda Perkütan ve Cerrahi Girişimler
  • Bölüm 22 Konstriktif Perikardit
  • Bölüm 23 İnfektif Endokardit Cerrahi Tedavisi
  • Bölüm 24 Mikrobiyoloji Gözüyle Kardiyak Kist Hidatik
  • Bölüm 25 Kalp Tümörlerine Vaka Eşliğinde Yaklaşım
  • Bölüm 26 Vakalarla Sternotomi Komplikasyonları
  • Bölüm 27 Postoperatif Derin Sternal Enfeksiyonlar
  • Bölüm 28 Karotis Cisim Tümörleri
  • Bölüm 29 Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi
  • Bölüm 30 Torasik Aort ve Supratorasik Dallarının Yaralanmaları
  • Bölüm 31 Toraks Çıkışı Sendromunun Vasküler Komplikasyonları
  • Bölüm 32 Proksimal Sol Subklavyen Arter Oklüzyonu Olan Hastaya Perkütan Translüminal Anjiyoplasti ve Stent Uygulaması
  • Bölüm 33 ÜST EKSTREMİTE VASKÜLER TRAVMALARI
  • Bölüm 34 Abdominal Aort Anevrizmalarında Zor Anatomik Boyunlarda Endovasküler Girişimler
  • Bölüm 35 Periferik Endovasküler Girişim Komplikasyonlarına Yaklaşım
  • Bölüm 36 Alt Ekstremite Vasküler Travmaları
  • Bölüm 37 Akut Alt Ekstremite Emboli Tedavisinde Endovasküler Yöntemler
  • Bölüm 38 Majör Vasküler Cerrahi Esnasında Nöromonitörizasyon ve Spinal Kord Korunması
  • Bölüm 39 Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonları
  • Bölüm 40 Vena Cava İnferior Yaralanmalarına Yaklaşım ve Alternatif Tamir Yöntemleri
  • Bölüm 41 Akut Venöz Tromboembolizmde Endovasküler Tedavi
  • Bölüm 42 Derin Ven Trombozu Tedavisinde Cerrahi Trombektomi Yaklaşımı
  • Bölüm 43 Kronik Venöz Yetmezli ve Tedavisi
  • Bölüm 44 Venöz Ülserlerde Tedavi Yöntemleri
  • Bölüm 45 Gebelikte Derin Venöz Tromboz ve Venöz Tromboemboli
  • Bölüm 46 Lenfödem ve Tedavi Modaliteleri
  • Bölüm 47 Pelvik Konjesyon Sendromu
  • Bölüm 48 Hemodiyaliz Hastalarında Uzun Süreli Kateter Erişimi
  • Bölüm 49 Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Desteği Altındaki Erişkin Hastaya Yaklaşım
  • Bölüm 50 Pulmoner Tromboendarterektomide Olası Komplikasyonlar ve Süreç Yönetimi
  • Bölüm 51 Vasküler Travmada Koagulopati ve Venöz Tromboemboli
  • Bölüm 52 Elektronik Sigara ve Kardiyovasküler Hastalıklar
  • Bölüm 53 Kalp Cerrahisinde Torasik İnsizyonlar
 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:
Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

Takipte Kalın

Tıp Kitapçısı © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır